NCI-H2452

货号:CC2701

细胞名称:人间皮瘤细胞;NCI-H2452

规格:T25培养瓶,1×106cells

形态特征:上皮细胞样

生长特性:贴壁

分类: , 标签: , , ,
  • 描述

描述

特征特性:这株细胞于1990年11月建株。 组织提供者不抽烟。

培养条件:RPMI 1640(Gibco 11875)  10%FBS

传代方法:1:4-1:6传代;2~3天换液1次,3天内可长满

 

STR位点信息:

STR Profile

AMEL CSF1PO D13S317 D16S539 D5S818 D7S820 TH01 TPOX

vWA

NCI-H2452

X,Y 11,12 12 11,13 11,12 9,11 6,9.3 8,11

17,18