NCI-H69

货号:CC0228

细胞名称:人小细胞肺癌细胞;NCI-H69

规格:T25培养瓶,1×106cells

形态特征:上皮细胞样

生长特性:悬浮

  • 描述

描述

培养条件:RPMI 1640(Gibco cat:11875,或同配方) 10%胎牛血清

传代方法:1:2传代。2~3天换液一次。

冻存液配方:基础培养基+5%DMSO+10%FBS

难度等级:++

培养要点:悬浮聚团生长,可能少量贴壁

特征特性:该细胞源自一位54岁患有小细胞肺癌的白人男性,表达c-myb, v-fes, v-fms, c-raf 1, Ha-ras, Ki-ras and N-ras mRNA。

STR位点信息:

STR Profile AMEL CSF1PO D13S317 D16S539 D5S818 D7S820 TH01 TPOX vWA
NCI-H69 X,Y 10,12 12 11 11,13 9 8,9 10 16,17

 

STR鉴定图谱: